שאלות נפוצות

  בפרק זה רוכזו שאלות שכיחות המטרידות מבוטחים רבים לגבי זכאותם לקבל את השירות במסגרת קופת החולים ו/או משרד הבריאות כגון: 

   

  1. בחירת ספק רפואי/בי"ח
  2. ביקור במיון
  3. הפסקת הריון
  4. טיפולי פריון
  5. חולה שיקומי, סיעודי, תשוש
  6. צילומי MRI
  7. מכשירי עזר וניידות
  8. פינוי באמבולנס ו/או הסעה לקבלת טיפול
  9. תרופות ומזון תרופתי –זכאות בסל, החלפת תרופה מקורית לגנרית ועוד
  10. מטפל/מלווה אישי
  11. היעדרות מהעבודה עקב מחלת בן משפחה
  12. אחריות לטיפול במטופל שנדבר בחייק עמיד לאנטיביוטיקה
  13. ייעוץ משפטי בחינם
  14. ערעור על החלטה של וועדת ביטוח לאומי

   

   המידע המפורט לעיל הוא מידע כללי המבוסס על המידע שבידי האגודה לזכויות החולה ביום הכנת המסמך. הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו .

   ייתכן וחלו השמטות ו/או טעויות ואין להסתמך על מידע זה לצורך נקיטת הליכים ו/או כל פעולה. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מהאגודה לזכויות החולה ומי מטעמה שמסר מידע זה, כל אחריות.