שמירה על רצף טיפולי


  המחוקק מייחס חשיבות רבה לשמירה על רצף הטיפול באותו מוסד. 

  סעיף 3 (1) לתקנות מתייחס לכך וקובע כי הסדר הבחירה ישמור על רצף טיפולי כך שמבוטח לא יידרש להחליף מוסד רפואי במוסד אחר, ככל שניתן, במהלכם של אותם מחלה או מצב רפואי והטיפול בהם.
   

  א.       לעיון בחוזר משרד הבריאות הקובע הנחיות לקופה בעניין רצף טיפולי – לחצו לקישור

  ב.       לעיון בנייר עמדה של נציבות קבילות הציבור לפיו הקופה חייבת להמשך טיפול במקום בו הפסקתו עלולה להעמיד את החולה במצב גרוע משהיה, גם אם הטיפול לא כלול בסל הבריאות – לחצו לקישור

  ג.        לעיון בהנחיית משרד הבריאות בחובה לספק לילדים עם הפרעה התפתחותית סומטית טיפולים ברצף – לחצו לקישור 

  ד.      למידע על חשיבות השמירה על רצף טיפולי באתר משרד הבריאות – לחצו לקישור

  להורדת  חוזר ראש מינהל הסיעוד במשרד הבריאות בנושא "הבטחת רצף הטיפול הסיעודי בעת שחרור ממוסד רפואי" לחץ כאן