תקרת השתתפות עצמית בתרופות לחולה כרוני

    ·           לחולה כרוני קיימת תקרת השתתפות עצמית ברכישת תרופות, אשר מתייחסת לגובה ההשתתפות ששולמה במהלך הרבעון (פרט למאוחדת שם החישוב מתייחס לרכישות שבוצעו במהלך חצי שנה).

    ·           האחריות לאתר את החולים הכרוניים ולהגדיר להם תקרה זו במערכת המחשב מוטלת על הקופה. 

    ·           חשוב שהחולה יבדוק כי אכן אינו משלם מעל תקרה זו ובכל מקרה של ספק יש לפנות לבירור בקופה.

    ·           לעיתים שלב ההכרה של חולה כ"חולה כרוני" מתבצע במהלך הרבעון (ולא בתחילתו). במקרה כזה, התקרה הרבעונית תהיה החלק היחסי מהמועד בו הוכרה המבוטח כחולה כרוני ועד סוף הרבעון – לעיון בחוזר משרד הבריאות בנושא לחצו כאן

    ·           ב1.12.15 משרד הבריאות פרסם חוזר בנושא: הגדרת מחלה כרונית לצורך תקרה עבור רכישת תרופות לחולים כרוניים – עדכון. לעיון בחוזר לחצו כאן