סכרת

  מהי סכרת? 

  מידע תמציתי על המחלה

  זכויות ממערכת הבריאות 

  מהן הזכויות מקופות חולים ומשרד הבריאות

  ארגוני חולים ופורומים לחולי סכרת


  מידע כללי לחולים 

  חוזרי משרד הבריאות, מחקרים ופסקי דין