אתה עומד לכאורה בכללים המזכים לקבל את התרופה המקורית והקופה מתעקשת לספק לך חלופה גנרית – מה לעשות?

    ·         לפנות לרופא המטפל ולהציג לו את הבעיות הנובעות מנטילת התרופה .

    ·         לקבל מהרופא המלצה/אישור כי נדרשת לך תרופה מקורית, כולל ההסבר לצורך בטיפול בתרופה זו .

    ·         לפנות לקופה ולדרוש לקבל את התרופה המקורית .

     

    האגודה לזכויות החולה פועלת לשמירה ומימוש זכויות המטופלים ובני משפחותיהם במערכת הבריאות. אם נתקלתם במקרים בהם נעשה עוול לחולים או שזכויותיהם הופרו פנו אלינו עכשיו .