מימוש הזכאות בחברת הביטוח (לבעלי פוליסת בריאות פרטית )