נהלי משרד הבריאות בנושא ייפוי כוח

    בפרק זה נפרט את נהלי משרד הבריאות בנוגע לייפוי כוח לקבלת טיפול רפואי:

    מתן ייפוי כוח  לפי חוק זכויות החולה