סל הבריאות 2011

  בפרק זה נעדכן על פעילות קואליציית ארגוני הבריאות בנושא "סל הבריאות (תרופות ושירותים)" בשנת 2011 :

  קואליציית ארגוני הבריאות , פנו לממשלה בעקבות העיכוב הבלתי נסבל במינוי ועדת סל התרופות ותחילת עבודתה . עיכוב זה עשוי לפגוע קשות בתהליך קבלת ההחלטות של הוועדה שתאלץ לעמוד בלוח זמנים בלתי אפשרי ולסיים את עבודתה עד אמצע חודש דצמבר. כמו כן, עיכוב זה עשוי להוביל לפגיעה ישירה בחולים, במידה והוועדה לא תסיים את עבודתה עד לתאריך היעד הנ"ל, מה שימנע ממאות אלפי חולים לקבל את התרופה שלהם בתחילת 2012.

  בהרכב הוועדה ישנו חוסר של נציג ציבור בעל רקע נרחב בתחום הבריאות ובסל הבריאות, אשר יוכל לייצג את ציבור החולים נאמנה. נציג זה יוכל להגן על המשמעות "איכות חיים" של החולים ולהמחיש את סבלם של החולים שעלול להיעלם בשיקולי הוועדה ובהחלטותיה.

  כמו כן, מבטיחים ב קואליציית ארגוני הבריאות להמשיךבמאבק להפסקת השחיקה המתמשכת בסל התרופות ובחיי החולים, להגדלת תקציב סל התרופות לשנת 2012, ולקיבוע עדכון שוטף בחוק של תקציב ראוי לסל התרופות.

  למכתב בנושא עיכוב בלתי נסבל במינוי ועדת סל התרופות ומינוי נציג חולים בוועדה לחץ כאן

   

  במהלך השנים התקציב הממלכתי למימון הסל לא עודכן באופן ריאלי, וסל הבריאות נשחק. מספר גדל של שירותים ותרופות אינם ממומנים והביטוח המשלים, הפך למספק השירותים הבסיסיים. חל גידול משמעותי בנטל המימון המוטל על המבוטחים . הפערים במצב הבריאות של אלה המסוגלים לשלם לבין אלה שלא מסוגלים גדלו באופן מדאיג . קיימות בעיות בתחומים רבים כגון העומס בפגיות, היקף הטיפולים המצומצם בהתפתחות הילד, היקף הטיפול המצומצם בחולים הזקוקים לשיקום על מנת שיחזרו ככל האפשר לתפקודם הקודם וכו'.

  קואליציית ארגוני הבריאות פנו במסמך לוועדת טרכטנברג עם תמצית הבעיות העיקריות בתחום הבריאות . :

   

  • ההוצאה הפרטית על שירותי הבריאות

  שיעור המימון הפרטי במערכת הבריאות הולך וגדל ומגיע לכ-40% מהוצאות הבריאות. נדרש לבטל את ההשתתפות העצמית למשפחות מוחלשות.

  • תקציב סל התרופות

  קיימת ירידה מתמשכת בהיקף ההוצאה של מדינת ישראל לבריאות. יש להבטיח בחוק עדכון שנתי קבוע של סל הבריאות בגובה של 2%.  

  • אפליית הפריפריה בנגישות לשירותי בריאות

  קיים פער גדול בין השירותים הקיימים בפריפריה לעומת אלו במרכז הארץ הן מבחינת ההיקף, הרמה והזמינות. יש לקבוע קריטריונים המחייבים את הקופות במתן שירותים לפריפריה.

  • בתי חולים

  חוסר במיטות בבתי חולים המביא לצפיפות רבה הגורמת לכך שחולים רבים שוכבים במסדרונות בתיה"ח. לאשר הוספת מיטות אשפוז כמו כן יש להקצות את התקנים החסרים בכל בתי החולים .

  • העברת הטיפול בנפגעי הנפש במלואו לאחריות הקופות

  אחריות הטיפול הנפשי מחולקת כיום בין קופות החולים ומשרד הבריאות וכתוצאה מכך ישנה פגיעה קשה באוכלוסיית החולים. נדרש לקבוע כי תוך שנה תועבר האחריות לטיפול זה על הקופות.

  • האשפוז הסיעודי

  חלק גדול מהאוכלוסייה נאלץ לרכוש ביטוח פרטי על מנת לדאוג לעצמה.נדרש לכלול את הביטוח הסיעודי בסל הבריאות.  

   

  משרד הבריאות החליט לצמצם את מספר התרופות הכלולות בשב"ן . בשעתו לפני ההחלטה להוציא תרופות מצילות חיים מהשב"ן , התנהל דיון ציבורי רחב וההחלטה לא עברה כ"לאחר יד" כמו שיש כוונה בחוזר הנדון. יתרה מזאת, בעקבות הדיון הציבורי, הוגדל תקציב סל הבריאות כך שתרופות רבות הוכנסו לסל.

  להורדת החוזר של עו"ד יואל ליפשיץ ממשרד הבריאות, המודיע על החלטתו לצמצם את מספר התרופות הכלולות בשב"ן לחץ כאן

   

  להלן תכתובות של קואליציית ארגוני הבריאות  ומספר עמותות בינהם האגודה לזכויות החולה   בבקשה מהכנסת לקיים דיון בנושא הוצאת תרופות מהשב"ן: