דיונים והחלטות וועדת סל התרופות / סל טכנולוגיות

  הזכות לקבלת שירות בריאות היא מהחשובות בחיינו ונוגעת לכל אחד מאתנו בשלב כלשהו במהלך החיים. רבים אינם מודעים לזכויותיהם ועקב כך לא מממשים אותם. בפרק זה מפורט מידע לזכויות על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי: 

  זכויות במערכת הבריאות - הרצאה מצולמת על - דברים שכדאי לדעת - הסבר מתומצת על חוק ביטוח בריאות ממלכתי תוך התייחסות לזכויות העיקריות שיש למבוטחים והדרכים שיכולים לסייע במימוש זכויות אלה. להפעלה לחץ  

  אנו ממליצים כי בכל מקרה של ספק יש לפנות לגורמים נוספים כדי לבדיקה נוספת והמוקד הטלפוני של האגודה עומד לרשותכם.

   

  המידע המפורט להלן הוא מידע כללי המבוסס על המידע שבידי האגודה לזכויות החולה. הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו.

   ייתכן וחלו השמטות ו/או טעויות ואין להסתמך על מידע זה לצורך נקיטת הליכים ו/או כל פעולה. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מהאגודה  לזכויות החולה ומי מטעמה שמסר מידע זה, כל אחריות.

  להורדת המסמך המלא כולל שאלות שכיחות לחץ כאן