לתמיכה באגודההאגודה לזכויות החולה בישראל היא עמותה הפועלת לשמירה ומימוש זכויות המטופלים ובני משפחותיהם במערכת הבריאות, קופות החולים ובתי החולים, ואמונה על הובלת המאבק הציבורי לשמירה ולמימוש זכויות אלה.

האגודה מסייעת לחולים במתן מידע על זכויותיהם וכן בטיפול בפניות פרטניות במקרים בהם עולה חשד להפרת זכות רפואית. האגודה מטפלת ב-1,000 פניות מדי שנה, בנוסף למאות הפניות המתקבלות בפורומים שהאגודה מנהלת (באתר האגודה ובאתר "כמוני").

האגודה פועלת להעלאת תחום הבריאות לסדר היום הציבורי בזירה הפרלמנטרית והתקשורתית ולהובלת שינויים ומאבקים ציבוריים בנושאים בוערים, העומדים על סדר היום בתחום הבריאות וזכויות החולה מול מערכת הבריאות.

בנוסף, מובילה האגודה קואליציה ארצית של ארגוני הזכות לבריאות, גוף בו חברים כשבעים ארגונים ועמותות חולים, ואשר פועל לקידום נושאים רוחביים במערכת הבריאות בישראל.   


 

לתמיכה באגודה באמצעות תרומה - לחצו כאן    

להתנדבות באגודה צרו קשר   לקבלת מידע וסיוע  פנו אלינו