חדשות

    פנייה של האגודה לזכויות החולה לשר האוצר בעקבות צמצום תקציב מערכת הבריאות ופגיעה בציבור החולים ובכלל תושבי ישראל