שירותי הבריאות שבאחריות משרד הבריאות

  סל שירותים שבאחריות משרד הבריאות - מספר שירותי בריאות לא הועברו בשלב זה לקופות ונמצאים באחריות המדינה כלהלן:

     1.  רפואה מונעת – טיפת חלב וחיסונים

     2.  מכשירים לשיקום הליכה וניידות שמשרד הבריאות משתתף במימונם. למידע נוסף בנושא נגישות לאנשים עם מוגבלויות לחץ כאן

     3. שירותי הבריאות לתלמידים בבית הספר.

     4. אשפוז סיעודי- למידע נוסף מאתר משרד הבריאות בנושא אישפוז סיעודי לחץ כאן

     5. שירותי בריאות הנפש – בעקבות הרפורמה אמורים לעבור לאחריות הקופות בינואר 2007. למידע נוסף בנושא בריאות הנפש לחץ כאן

  הערה : פרוט נוסף לסל שירותי הבריאות ראה בנספח ב' ובאתר משרד הבריאות

  להרחבה נוספת בסעיף זה ראה נספח ג'

  לחוזר משרד הבריאות בנוגע לסל השירותים שבאחריות משרד הבריאות לחץ כאן