חוק זכויות החולה

  חוק זכויות החולה בא להסדיר את מערכת היחסים בין החולים והמטפלים בתהליך הטיפול.

  בפרק זה נתייחס למספר סוגיות כלהלן:

  ·    חוק זכויות החולה  

  ·    הסכמה מדעת לטיפול רפואי

  ·     ייפוי כוח לטיפול רפואי

  ·     מנוי אפוטרופוס

  ·    הרשומה הרפואית

  ·    ועדות בדיקה

  ·   חוק החולה הנוטה למות

  ·  ניסויים בבני אדם

  ·  שמירה על פרטיות