לתמיכה באגודה

חוק זכויות החולה

חוק זכויות החולה בא להסדיר את מערכת היחסים בין החולים והמטפלים בתהליך הטיפול.

בפרק זה נתייחס למספר סוגיות כלהלן:

·    חוק זכויות החולה  

·    הסכמה מדעת לטיפול רפואי

·     ייפוי כוח לטיפול רפואי

·     מנוי אפוטרופוס

·    הרשומה הרפואית

·    ועדות בדיקה

·   חוק החולה הנוטה למות

·  ניסויים בבני אדם

·  שמירה על פרטיות