לתמיכה באגודה

חקיקה תביעות ופס"ד

לאגודה לזכויות החולה מעורבות רבה ומעמיקה במגוון עתירות לבג"צ בנושא זכויות החולה בפרק זה ריכזנו מספר דוגמאות לכך: