שירותים נוספים של הקופות

     בפרק זה נפרט את מגוון השירותים הנוספים שהקופות מציעות למבוטחים