ביטוח סיעוד

  בחלק זה ישנם קישורים לאתרים עם מידע רב בנוגע לביטוח הסיעודי:

   

  ביטוח סיעודי - מדריך לרוכש, המפקח על הביטוח  

  המפקח על הביטוח הכין מדריך לקונה ביטוח סיעודי אשר מטרתו לסייע בניתוח הצרכים הביטוחיים של כל אחד ושל משפחתו ואת האפשרויות העומדות בפניכם . כמו כן, המדריך סוקר את שוק הביטוח הסיעודי ומכיל מידע בסיסי על רכישת ביטוח סיעודי . להורדת המדריך לקונה ביטוח סיעודי שהוכן ע"י המפקח על הביטוח לחץ כאן

   

  משרד הבריאות הכין תוכנית לרפורמה מקיפה בביטוח הבריאות הסיעודי לפיה הטיפול ירוכז בידי קופות החולים שיקבלו לשם כך תקציב מיוחד שיבוא מהמקורות הקיימים וכמו כן מהעלאה של חצי אחוז במס הבריאות. במקביל יורחבו שעות הזכאות לטיפול סיעודי בבית , תורחב הזכאות לקודים לאשפוז סיעודי ציבורי כאשר תקרת ההשתתפות העצמית באשפוז סיעודי ציבורי במסגרת הקודים תרד מ-9,300 שקל ל-7,000 שקל לחודש ומבחני ההכנסה יכללו רק את מצב ההשתכרות של הקשישים בלבד (לא יכללו את הכנסות המשפחה כולה כולל הילדים כמקובל היום)

  להורדת תוכנית משרד הבריאות בנוגע לביטוח בריאות סיעודי ציבורי

  ראיון של יו"ר האגודה לזכויות החולה עם גל גבאי בתוכנית "עושים סדר" בשנוא ביטוח סיעודי

   

  מידע על ביטוח סיעודי בקופות החולים

  למידע על הביטוח הסיעודי לרשות מבוטחי הכללית לחץ כאן  

    למידע על הביטוח הסיעודי לרשות מבוטחי מכבי לחץ כאן  

   למידע על הביטוח הסיעודי לרשות מבוטחי מאוחדת לחץ כאן

   למידע על הביטוח הסיעודי לרשות מבוטחי לאומית לחץ כאן