היעדרות עקב מחלה

  בפרק זה נפרט את הזכויות המגיעות לעובדים עקב היעדרויות מהעבודה בזמן מחלה:

   לפירוט תקנות דמי מחלה  המפרטות בנוגע למתן הודעה למעביד והצורך בתעודת מחלה על מנת לקבל שכר בעת היעדרות מהעבודה עקב מחלה לחץ כאן

  להורדת עתירה לבג"צ של האגודה לזכויות האזרח בנושא ביטול החובה על העובד למסור אבחון מחלה למעבידו והאופציה של המעסיק להכרחת העובד לעבור בדיקה רפואית לחץ כאן  לפסיקת ביהמ"ש בנושא לחץ כאן

  על פי החוק ניתן לקבל דמי מחלה גם בגין היעדרות עקב מחלת בן זוג, הורה, ילד. לפירוט כל החוקים בנוגע להיעדרות מהעבודה ממשרד התמ"ת לחץ כאן 

   

  חוזר משרד הבריאות מיולי 2017 הבא להסדיר את תחום מתן "תעודות מחלה" (טופס אישור מחלה) ,

   

  עקרי ההנחיות הם:

  1.  גם רופא מומחה יכול להוציא ימי מחלה

  2. האבחנה הרפואית לא תצוין על גבי הטופס  

  3. היעדר עד ארבעה ימים- ניתן לקבל אישור מהרופא מרחוק

  4. היעדרות לפני חודש ומעלה- לא ניתן לקבל אישור רטרואקטיבי