זכויות מתוקף חוקים אחרים

    בפרק זה נציג זכויות המגיעות לחולים מתוקף חוקים אחרים ולא בהכרח חוקי בריאות