נפגעי תאונות דרכים

   מידע והנחיות לנפגעי תאונת דרכים       

  1. מידע כללי

  תאונת דרכים הינה אירוע פתאומי אשר עלול להיות קשה מבחינה גופנית ונפשית ולעיתים כרוך גם בפגיעה כלכלית.

  כדי להקל עליך בהתמודדות ולהבטיח את זכויותיך כנפגע, יש לדאוג גם לצדדים הטכניים-מעשיים, ולכן מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בנזיקין אשר יסייע לך ללמוד על זכויותיך ומה התהליך הנדרש למימושן

  לתשומת לבך , תשלום שכ"ט של עו"ד הוא כאחוז מסכום הפיצוי ומשולם בד"כ על ידי חברות הביטוח במסגרת סילוק התביעה. הכרה מעמיקה של הנושא תאפשר לך לקבל פיצויים גבוהים מחברת הביטוח לה יש חבות לאירוע ויסייע בידך בתהליך השיקום וההתמודדות מול חברת הביטוח.

   2. תשלום עבור הפינוי ממקום התאונה וההעברה לבית חולים - החל מיום 1/1/2010

  2.1 . מי שפונה ואושפז - התשלום על חשבון קופת החולים. יש לגשת לסניף עם גיליון השחרור מבית החולים ודו"ח מד"א .

  2.2 . מי שפונה למיון באמולנס נט"ן/אט"ן ולא אושפז - התשלום על חשבון הקופה כמפורט בסעיף 2.1 .

  2.3 . מי שפונה למיון באמבולנס רגיל ולא אושפז - התשלום באחריות חברת הביטוח לה יש חבות ביטוחית (חלק מהחברות משלמות ישירות למד"א וחלקן ישיב הוצאות לנפגע)

  3. סיוע למשפחות נפגעי תאונות דרכים

  משרד הרווחה מפעיל מרכז סיוע למשפחות נפגעי תאונות דרכים בתקופה הקשה העוברת עליהן בעקבות התאונה. לקישור לאתר המכיל מידע חשוב ומרוכז בהתארגנות לאחר האסון בעקבות התאונה לחץ כאן

  4. טיפול רפואי בעקבות הפגיעה

  4. 1 . טיפול רפואי הכלול בסל הבריאות - החל מיום 1/1/2010 הועברה האחריות לטיפול בנפגעי תאונות דרכים לקופות החולים. בהתאם לכך, נפגע תאונת דרכים זכאי לקבל את הטיפול הרפואי הכלול בסל הבריאות (כמפורט בתוספת השניה של חוק ביטוח בריאות ממלכתי) על חשבון הקופה בה הוא מבוטח.

  4.2 . תשלום היטלי השתתפות עצמית בקופה - נפגע תאונת דרכים זכאי לפטור מתשלום היטלי השתתפות עצמית בגין הטיפול הרפואי הכלול בסל הבריאות, עבור טיפול רפואי הנובע מהפגיעה בתאונת דרכים. הזכאות היא לכל טיפול רפואי החל מיום 1/1/2010 , ללא קשר למועד התאונה. לפרטים על קבלת החזר עבור תשלומים אלה, יש לפנות לסניף הקופה.

  4.3.   טיפול רפואי שאינו כלול בסל הבריאות - טיפול רפואי שאינו כלול בסל הבריאות (אשפוז סיעודי, עזרה סיעודית בבית, רכישת כסא גלגלים ואביזירים, טיפולי שיניים וכו') , נותר באחריות חברת הביטוח לה יש חבות לתאונה. למרות האמור לעיל, משרד הבריאות הוציא חוזר לפיו הוא ימשיך לספק את פרטי הציוד הכלולים בתוספת השלישית לסל הבריאות גם לנפגעי תאונת דרכים – לחצו לעיון בחוזר

  5. מידע כללי

  לחוזר משרד הבריאות בנושא חובת רופא לדווח על נהג העלול לסכן את הזולת לחץ כאן

  לאתר עמותת "אור ירוק" לחץ כאן