נגישות לאנשים עם מוגבלויות

  חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998, ועמו הקמת נציבות השוויון, מהווים שלב נוסף בתהליך של שינוי חברתי , המתרחש בשנים האחרונות בארץ ובעולם. זהו תהליך העצמה של אנשים עם מוגבלות, שילובם בחברה והכרה בתרומתם לה.

  החוק עוסק במימוש עקרונות השוויון והשילוב של אנשים בעלי מוגבלות ובני משפחותיהם באופן שיאפשר להם לחיות חיים מלאים , לממש את עצמםולהתקיים בעצמאות ובכבוד כמו גם לתרום לחברה מכישרונותיהם ויכולתם (דו"ח מבקר המדינה, 2002). החוק קובע עקרונות כלליים וזכאויות וכן מתייחס ספציפית לתחום התעסוקה:איסור הפלייה, ייצוג הולם, הגנה על מתלונן, זכות תביעה , שהוקנתה גם לנציבות, סעיפי עונשין ותוכניות לשילוב אנשים עם מוגבלות בעולם העבודה. החוק עוסק גם בחובת הנגשת שירותי תחבורה ציבורית .

  לזכויות ושירותים המגיעים לבעלי נכויות לחץ כאן

  לפירוט נוהל אישור, גובה ההשתתפות של משרד הבריאות ורשימת מכונים ורפואים מאושרים בנוגע לרכישת ציוד, מכשירים ואביזרי הליכה לחץ כאן

  באתר הנציבות נכללים חוקים, תקנות, כללים וצווים הנוגעים לעניינם של אנשים עם מוגבלות בישראל וכן חומר על ארגונים העוסקים בנושא. לחץ לאתר נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלויות

   להורדת מצגת על פעילות הנציבות לחץ כאן  

   

  המכון הרפואי לבטיחות בדרכים , הוא הגורם המוסמך לערוך בדיקות רפואיות עבור רשות הרישוי. וזאת על-פי צו שר הבריאות (1980) ומכוח תקנות התעבורה (193-195 ג') . תפקידי המכון הוא לתת המלצות לרשות הרישוי על כשירות רפואית לנהיגה, לפי סוג רכב מנועי. ולסייע בהתאמת כלי רכב ואביזרי נהיגה למגבלותיהם הרפואיות של נכים ובכך סיוע להגברת התניידותם ועצמאותם.

   

  תו חניה לנכה -   נכה המבקש לקבל תג חניה עבור רכבו חייב לשלוח מסמכים ליחידה לטיפול במוגבלי ניידות של משרד התחבורה. יש להגיש את המסמכים והאישורים הרלוונטיים למקרה בלבד.   להרחבה ופרטים נוספים ראו באתר משרד התחבורה - לחצו   ובאתר   abiliko   לחצו