הטבות כספיות – ארנונה , מס הכנסה, דיור, טלפון , חשמל

  זכויות חולים ונכים מגופי ממשל שאינם קופות והביטוח הלאומי

   

  בפרק זה נפרט מידע לגבי זכויות ושירותים העומדים לרשות חולים ונכים מגופי ממשל שאינם קופות החולים או הביטוח הלאומי   (כגון משרד התחבורה, רשויות מקומיות וכו')
  מומלץ לבדוק את הזכויות ע"י פנייה לגורמים הנ"ל ו/או בסיוע של עו"ד המתמחה בתחום זה.

   

  1.  זכויות נלוות של מקבלי קצבת נכות כללית מגורמי ממשל  

  2. התאמת תנאי דיור

  3.  הנחות בחברת חשמל