לתמיכה באגודה

מכשירי שיקום, ציוד ואביזרים

בפרק זה נפרט בנוגע לזכויות חולים בנוגע למכשירי שיקום, ציוד ואביזרים:

 

רשימת מכשירי שיקום וניידות המסופקים ע"י משרד הבריאות -   לחץ לקבלת מידע על מכשירי שיקום 

 

הנחיות למתן המלצות למכשירי שיקום וניידות המסופקים ע"י משרד הבריאות – לחץ לעיון בחוזר המלצות למכשירי שיקום וניידות 

 

משרד הבריאות הוציא נוהל "אישור מכשירי שיקום וניידות" המפרט את תהליכי הטיפול בתחום מכשיר שיקום וניידות ואינו כולל את פרטי הציוד הניתנים באמצעות מכון לואיס . להורדת נוהל "אישור מכשירי שיקום וניידות" לחץ כאן

 

לעיון  בנוהל אישור מכשירי שיקום וניידות של משרד הבריאות המפרט את רשימת הפריטים ואת כללי הזכאות לקבלתם  – לחצו כאן

 

משרד הבריאות החל להשתתף במימון עמידונים לילדים ונוער עד גיל 21 . לקבלת מידע על אמות המידה והתהליכים המפורטים למימוש הזכאות – לחצו לעיון בחוזר משרד הבריאות. 

 

מכשירי שמיעה –  לחץ לקבלת מידע על כללי הזכאות 

 

לפורום משרד הבריאות בנושא מכשירי שיקום לחץ כאן

 

השאלת ציוד רפואי – קיימות מספר עמותות חסד וארגונים המשאילים ציוד רפואי כגוןיד שרה, עזר מציון, עזרה למרפא