בריאות הנפש

  מהי מחלת נפש? 

  מידע תמציתי על המחלה

  זכויות ממערכת הבריאות 

  מהן הזכויות מקופות חולים ומשרד הבריאות

  ארגוני חולים ופורומים לחולי נפש


  מידע כללי לחולים 

  חוזרי משרד הבריאות, מחקרים ופסקי דין