לתמיכה באגודה

עיניים - ראייה

מהי מחלת עיניים? 

מידע תמציתי על המחלה

זכויות ממערכת הבריאות 

מהן הזכויות מקופות חולים ומשרד הבריאות

ארגוני חולים ופורומים לחולי עיניים


מידע כללי לחולים 

חוזרי משרד הבריאות, מחקרים ופסקי דין