הצעות חוק בתחום הבריאות

  להלן מספר הצעות חוק בתמיכת האגודה לזכויות החולה שהוגשו לכנסת בתחום הבריאות: 

  · הצעת חוק זכויות החולה (תיקון – סנקציה על הפליה מחמת גיל) שיזמה האגודה בשיתוף עם חה"כ רינה פרנקל, באה לתקן את החוק הקיים הקובע כי אין להפלות אדם מחמת גילו במתן טיפול רפואי, אולם בסעיף הסנקציות אין ענישה בצד העבירה על סעיף זה. הצעת החוק הנ"ל באה להבטיח כי מטופלים לא יופלו בשל גילם וכי מעמד הפליה מחמת גיל יושווה, לעניין הסנקציות, להפליות האסורות האחרות. הצעת החוק עברה בקריאה טרומית. 

   

  · הצעת חוק זכויות החולה (תיקון – זכות לנוכחות מלווה בטיפול) שיזמה האגודה בשיתוף עם חה"כ תמנו שאטה, באה להבטיח את זכותו של מטופל לנוכחות מלווה בעת הטיפול בו על מנת שהליווי לא יהיה תלוי ברצונו הטוב של הצוות הרפואי. מטופלים רבים סובלים מקשיי שמיעה, הבנת שפה, או חששות מהטיפול ואנו מעוניינים להעניק להם את הזכות שיתלווה אליהם לטיפול מכר שיוכל לסייע להם. הצעת החוק עברה בקריאה טרומית.

   ההסתדרות הרפואית בישראל (הר"י) מבקשת להביע תמיכה בהצעה לתיקון חוק זכויות החולה שמטרתה לעגן את זכותו של המטופל לנוכחות מלווה במהלך טיפול רפואי. הר"י מברכת על היוזמה וסבורה כי הצעת החוק תיטיב עם הן עפ אוכלוסיות המטופלים והם עם הרופאים. זהו צעד נוסף להנגשת טיפול רפואי איכותי, שוויוני וזמין לכלל האוכלוסייה בישראל.

   

  · הצעת חוק הסדרי בחירה של נותני שירות רפואי- קופות החולים תהיינה חייבות לקבוע את הסדרי הבחירה שלהן בכפוף לעקרונות המצטברים הבאים, אשר נקבעו בחוק אבל לא זכו עד כה למילוי בתוכן ממשי: במרחק סביר, בזמן סביר, תוף שמירה על רצף טיפולי וככל שנדרש, במוסד רפואי מתמחה. להורדת נייר העמדה של האגודה והצעת החוק בנושא הסדרי בחירה לחץ כאן

    ·הצעת חוק מינוי ועדה ציבורית להרחבת סל השירותים -למרות פעילותה החשובה של הוועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות, אין כיום חוק או תקנה המסדירים את עבודת הועדה במטרה לשמור עליה מפני שיקולים זרים. ח"כ אדטו הגישה הצעת חוק שנועדה לעגן בחוק את דרך עבודתה, מינוי חבריה סמכויותיה ולוחות הזמנים לפעילותה של הוועדה. האגודה לזכויות החולה תומכת בהצעת החוק וסמוכה ובטוחה שתאושר ע"י ממשלת ישראל.להורדת נייר עמדה של האגודה בנושא עיגון ועדת סל הבריאות לחץ כאן

  · הצעת חוק לתיקון ביטוח בריאות ממלכתי (רצף טיפולי) קובעת כי קופת החולים לא תגרום להחלפת תרופה, טיפול רפואי, מטפל או נותן שירותים למבוטח, אלא אם הרופא המטפל קבע כי: לא הושג איזון תרופתי או טיפולי; יעילות הטיפול או התרופה החליפיים זהה; לא קיים חשש כי ההחלפה עלולה לגרום לנזק למבוטח או לפגיעה באיכות הטיפול הרפואי. להורדת הצעת החוק לכנסת בנושא רצף טיפולי לחץ כאן

    ·    הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - רפואת שיניים) הקואליציה לרפואת שיניים ציבורית וח"כ חיים אורון יזמו הצעה המכניסה את ביטוחי השיניים לילדים וקשישים למסגרת חוק ביטוח הבריאות הממלכתי. ההצעה באה לתקן עוול היסטורי כאשר במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי נשארו השיניים, בניגוד להמלצות ועדת החקירה הממלכתית מחוץ לסל ביטוח הבריאות. על פי ההצעה יכללו במסגרת סל הבריאות טיפול ומניעה של בריאות השן לילדים ולקשישים מגיל 65. ההצעה כוללת מפרט של סל שירותים, כולל שירותי מניעה וחינוך. הצעת החוק מציעה להעלות את מס הבריאות באופן פרוגרסיבי  בנוסף אישור ההצעה תביא לחסכון כלכלי ותחסוך הוצאות גדולות בעתיד לממשלה. להורדת הצעת החוק הכנסת בנושא הכנסת טיפולי שיניים לחוק בריאות ממלכתי שהוגשה ע"י הקואליציה לרפואת שיניים ציבורית לחץ כאן  

  · הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – בחירה מבין נותני שירותים) האגודה לזכויות החולה בשיתוף האגודה לזכויות האזרח ומרכז מזור במכללה למינהל וח"כ חיים אורון, יוזמים הצעת חוק לשינויי הסדרי הבחירה במטרה לאפשר למבוטחים לבחור את ספק השירותים שבו הם מעוניינים ולהגביר את הפיקוח של משרד הבריאות ההסכמים של הקופות עם בית החולים. להורדת הצעת חוק לשינוי הסדרי בחירה לחץ כאן . להורדת נייר עמדה בנושא הצעת חוק לשינוי הסדרי בחירה לחץ כאן  

   

  · הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - מינוי ועדה ציבורית להרחבת סל השירותים בתוספת השניה)-  הצעת חוק הבאה להסדיר את דרכי עבודתה של הוועדה הציבורית להרחבת סל הבריאות הממליצה לשר הבריאות על הטכנולוגיות הראויות להכללה בסל שירותי הבריאות לו זכאים תושבי ישראל מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי.להורדת הצעת מינוי ועדה ציבורית להרחבת סל השירותים לחץ כאן  

   

  · הצעת חוק בנושא האשפוז הסיעודי- הצעת חוק חדשה מבקשת להסדיר את תחום האשפוז הסיעודי בישראל. על פי ההצעה תעבור את האחריות על התחום ממשרד הבריאות - שאחראי כיום על חלוקת ה"קודים" (הזכאות לאשפוז סיעודי) - למוסד ביטוח הלאומי. יוזמי החוק, חברי הכנסת דב חנין (חד"ש) ואבישי ברוורמן (קדימה). מנסחי ההצעה מביעים התנגדות להעברת האחריות על האשפוז הסיעודי לקופות החולים, בטענה שלא מדובר בטיפול רפואי ושממילא קופות החולים ישמשו כמתווכות בין הקשישים לבין המוסדות הגריאטריים שבהם הם יאושפזו. יוזמי החוק גם מביעים חשש לניגוד עניינים מצד הקופות, שיפגע בקשישים. חשש נוסף הוא שקופות החולים יפעילו לחץ על המוסדות הגריאטריים להוריד את תעריפי האשפוז. בנוסף קובעת הצעת החוק כי תעריף יום האשפוז במוסד סיעודי ייקבע על ידי ועדת תעריפים ציבורית בלתי תלויה שתכלול נציגים מכל הגופים המטפלים בקשישים כמו משרד הבריאות, הביטוח הלאומי, המשרד לענייני גמלאים והסתדרות הרופאים. להורדת הצעת החוק בנושא אשפוז סיעודי לחץ כאן

     

  · הצעת חוק בנושא רפואה מונעת - שירותי הרפואה המונעת הם מהשירותים החשובים ביותר שמעניקה המדינה לתושביה . בשנים האחרונות מתפתחת מגמה לפיה יש להפריט שירותים אלו ולהעבירם לגופים תחרותיים ולעיתים אף לגופים פרטיים. לכך יש השלכות קשות על הבריאות ועל החברה . הצעת החוק קובעת  כי המדינה, באמצעות משרד הבריאות, יהיה הגוף המעניק בפועל את השירות המונע. להורדת הצעת החוק בנושא רפואה מונעת לחץ כאן     

   

  · הצעת חוק בנושא מעבר בין קופות חולים- כל מבוטח שעובר מקופת חולים אחת למשנה ומצטרף לתוכנית שירותי בריאות נוספים (שב"ן) יידרש להמתין 60 יום בלבד לקבלת השירות הכלול בשב"ן לעומת כ-6-24 חודשים בעבר. בתוכנית בעלת 2 רבדים, במידה והיה המבוטח בעל ביטוח שב"ן בקופתו הקודמת, הוא יצורף לרובד הראשון של תוכנית השב"ן בקופה החדשה ללא כל צורך בתקופת המתנה שהיא. להורדת הצעת החוק בנושא מעבר בין קופות חולים לחץ כאן     

    

  ·   הצעת חוק השתלת איברים קובעת איסור בסחר איברים - איסור מתן תמורה, איסור קבלת תמורה ואיסור תיווך, למעט במקרים של: "תמורה מוצלבת" (הסכמת אדם אחד לתרום בחייו איבר לאדם אחר, כנגד הסכמת קרובו/מכרו של אותו אדם לתרום איבר לקרובו.), תשלום והחזר הוצאות לתורם איבר מגופו בחייו ותרומה שנתן תאגיד לאדם שהסכים לתרום איבר מגופו לאחר מותו,מימון הוצאות קבורה והטסת גופתו של אדם שאיבריו ניטלו לאחר מותו.על מנת שאפשר לקבל איבר לשתלה, חייבים להגדיר מתי החולה מת "מוות מוחי" ובזה עוסק חוק "מוות מוחי-נשימתי".להורדת חוק השתלת אברים וקביעת מוות מוחי לחץ כאן

  למגוון הצעות חוק שהוגשו ע"י ההסתדרות הרופאים לחץ כאן  (תחת לשונית מדיניות ציבורית > תת לשונית פעילות בכנסת)      

  למגוון הצעות חוק מאתר משרד הבריאות לחץ כאן