לתמיכה באגודה

עתירות לבג"צ

בפרק זה נפרט את הבג"צים שנתמכים ע"י האגודה לזכויות החולה:

 

  • החלפת תרופת מקור (ליפיטור להורדת רמת הכולסטרול), בתרופה גנרית –תביעה ייצוגית כנגד מכבי.  עילת התביעה: הפסקת אספקתה של התרופה "ליפיטור" (תרופה להורדת רמת הכולסטרול, הנמצאת בסל הבריאות) למבוטחים והמרתה בתרופה גנרית - משיקולים כלכליים בלבד זאת למרות שקיימים הבדלים משמעותיים בין תרופה אתית לתרופה גנרית, והרוב המכריע של הרופאים מעדיפים את הראשונה. להורדת כתב התביעה הייצוגית על החלפת תרופות מקור לגנריות המרכז רשימה של נימוקים מדוע התהליך הנוכחי בקופות לוקה בחסר לחץ כאן

 

  • הגשת בג"צ כנגד המדינה ומשרד הבריאות על העיכוב בתהליך רישום תרופות חדשות שגורם להפליית חולים מלקבל את התרופות הנ"ל – להורדת הבג"צ לחץ כאן. בעקבות הבג"צ המדינה קבעה נהלים עבודה כולל לוחות זמנים מחייבים לטיפול ברישום תרופות שמשמעותן קיצור התהליך.

 

 

  • בג"צ קבע כי אין לכלול את תרופת הארביטוקס המהווה תרופה חדשנית לטיפול במחלת סרטן המעי הגס בסל שירותי הבריאות הזוכה למימון ציבורי. כי לא נפל פגם באמות-המידה המנחות את ועדת הסל בקביעת סדרי העדיפויות בין הטכנולוגיות הרפואיות החדשות. להורדת מיני רציו (סיכום הפ"ד) לחץ כאן. להורדת פסק הדין המלא בנושא לחץ כאן

 

  • בג"ץ קבע כי ההבדלים הקיימים בין זכאי חוק ביטוח בריאות ובין זכאי משרד הביטחון בכל הנוגע להיקפם ולאיכותם של אביזרי השיקום אינם מהווים אפליה פסולה. בקשת העותרים כי קטועי גפיים הזכאים לשירותי בריאות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, יזכו לאביזרי שיקום מסוג ובאיכות הזהים (לאלה הניתנים לזכאי משרד הביטחון (ציוד שיקום יקר ואיכותי יותר) נדחתה ע"י בג"צ. להורדת מיני רציו (סיכום הפ"ד) לחץ כאן ולהורדת פסק הדין המלא לחץ כאן.

 

  • בימ"ש קבע כי במקרים חריגים, בהם מבוטח נמצא במצב בריאותי חמור או חולה במחלה נדירה או קשה לטיפול או קשות לטיפול, או מקרים בהם לא קיים טיפול יעיל במסגרת הסל הקיים, רשאית קופת החולים להעניק שירותים מעבר לחובתה בחוק, אם כי אין היא חייבת לעשות כן. על כן יידרש התובע לפנות לוועדת חריגים שתחליט האם לאשר למבוטח תרופה שאינה במסגרת ההתוויה של אותה תרופה בסל הבריאות. להורדת פסק הדין המלא לחץ כאן
  •  
  • חוק ההסדרים לפעילות של  קואליצית ארגוני הבריאות בנוגע לחוק  ההסדרים