ייפוי כוח לטיפול רפואי

    סעיף 16 לחוק זכויות החולה מאפשר למטופל למנות בא כוח מטעמו שיהיה מוסמך להסכים במקומו לקבלת טיפול רפואי תוך קביעת הנסיבות והתנאים שבהם יהיה בא הכוח מוסמך להסכים במקומו של המטופל לטיפול רפואי. חוזר משרד הבריאות מרחיב בנושא וכולל דוגמת טופס ייפוי כוח. כמו כן, טפסי ייפוי כוח ניתן לקבל באגודה לזכויות החולה.

    טופס ד' למילוי ייפוי כוח לפי חוק זכויות החולה