מינוי אפוטרופוס

  אפוטרופוס הוא אחראי על מי שאינו מסוגל לדאוג לענייניו (בארצות הברית המונח המקביל לאפוטרופוס הוא Guardian ). מקור המילה הוא מן המילה היוונית epitropos - שמשמעותה "ממונה". (מתוך וויקיפידיה).

  החוק המסדיר את עניין מינוי האפוטרופוס הוא חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב -1962  

   

  לעיתים אדם נמצא במצב המחייב למנות לו אפוטרופוס לגוף. בתהליך קבלת האפוטרופסות יש לצרף בין היתר חו"ד רפואית על מצבו של האדם. חו"ד כזו ניתנת חינם למי שמאושפז, אך חייבת בתשלום לרופא פרטי למי שנמצא בקהילה. האגודה לזכויות החולה,ביחד עם ארגונים נוספים, פנתה למנכ"ל משרד הבריאות בדרישה לחייב את הקופות לספק את השירות במסגרת סל השירותים ללא חיוב כספי. על פי חו"ד הלשכה המשפטית במשרד הבריאות, זו לכאורה חובת הקופות. להורדת מכתב הפנייה למשרד הבריאות בנושא אפוטרופסות לגוף לחץ כאן

  דף הסבר כולל מסמכים שנדרש להגיש בנוגע לאפוטרופוס לגוף/ רכוש

  כיצד להתמנות לאפוטרופוס  - לחץ 

  אפוטרופסות - חוזר משרד הבריאות לקריאה לחץ

  דף הנחיות למי שקיבל מינוי להיות אפוטרופוס על חסוי

  להורדת מאמר בנושא "ייפוי כוח או אפוטרופסות" לחץ כאן