ועדה לבדיקת אירוע חריג הקשור למתן טיפול רפואי

    הגדרה: ועדת בדיקה הינה וועדה שהוקמה לשם בדיקת תלונה של מטופל או של נציגו או לשם בדיקת אירוע חריג הקשור למתן טיפול רפואי.

    מחלקת המחקר של הכנסת הכינה מסמך רקע לדיון של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בנושא: "ועדות חקירה במשרד הבריאות – בעקבות חשדות לרשלנות של רופאים". המסמך מפרט בנוגע לתהליך הקמתן, תכליתן והיקף פעילותן של ועדות הבדיקה של משרד הבריאות להורדת מסמך רקע בנושא וועדות בדיקה של משרד הבריאות לחץ כאן 

    בהמשך לישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת ב-3 בפברואר 2004, שבמהלכה הועלו טענות על התנהלותן של ועדות הבדיקה הכינה מחלקת המחקר של הכנסת תחקיר מקיף בנוגע לפעילות וועדות הבדיקה של משרד הבריאות. להורדת מסמך תחקיר הכולל טענות על התנהלות וועדות הבדיקה והמלצות להמשך לחץ כאן