ניסויים בבני אדם

    החוק ניסויים רפואיים בבני אדם בא להסדיר בראש ובראשונה את שמירת חיי האדם במהלך עריכת הניסויים. לקראת הדיון בוועדת העבודה בכנסת בנושא הצעת החוק ניסויים רפואיים בבני אדם הוזמן יועצה המשפטי של האגודה עו"ד חיים קרויטורו לדיון.

     

     לקריאת הערות האגודה לדיון בוועדת העבודה בכנסת בנושא הצעת החוק ניסויים רפואיים בבני אדם לחץ כאן

     להורדת פרוטוקול מישיבת ועדה משותפת עבודה-מדע לדיון בהצ"ח ניסויים רפואיים בבני אדם שהתקיימה בינואר 2008 לחץ כאן 

    לעיון בחוזר משרד הבריאות בנושא ניסויים רפואיים בבני אדם לחץ כאן