שמירה על הפרטיות

  בפרק זה נרכז חוקים והוראות בנוגע לשמירה על פרטיותם של החולים:

  א.  בדיקה גופנית בתחום צנעת הפרט - כל נבדק זכאי לנוכחות אדם נוסף , איש צוות או אדם אחר לפי בחירתו, בעת ביצוע בדיקה גופנית. להורדת חוזר משרד הבריאות המתייחס לזכאות לנוכחותו של אדם בנוסף בבדיקה גופנית זו לחץ כאן

  ב.  נוכחות סטודנט בעת בדיקה רפואית -  זכותו של מטופל לסרב לנוכחות ו/או בדיקה של סטודנט במהלך הטיפול הרפואי אותו הוא מקבל. להורדת חוזר משרד הבריאות המתייחס לזכות לסירוב נוכחות סטודנט בבדיקה רפואית זו לחץ כאן  

  ג. מסירת מידע רפואי להורים בנוגע לילדם- משרד הבריאות פרסם הוראות מדויקות באילו מקרים יש ליידע את ההורה השני בטיפול בילד או לבקש את הסכמתו. להורדת חוזר משרד הבריאות בנוגע ללמסירת מידע רפואי להורים לחץ כאן

  לקריאת מאמר מעמיק בנושא "סודיות רפואית" לחץ כאן

  ד.  קטינים המגיעים לביקור אצל רופא ללא נוכחות הורה/אפוטרופוס   לעיון בחוזר משרד הבריאות המגדיר הנחיות למטפל מתי לקבל מטופל קטין ומה לעשות במצבים שונים לחץ כאן
   

  בית משפט פסק כי אין להעביר מידע רפואי בנוגע לנכי צה"ל ממשרד הביטחון לקופ"ח כללית להורדת פסק הדין המלא לחץ כאן

  כתב וויתור על סודיות רפואית (וס"ר)

   חובת השמירה על סודיות הטיפול שניתן לחולה היא הבסיס שעליו מושתת האמון  של החולה ברופא. בשל חשיבותה  עוגנה חובה זאת באמנות, תקנות, וחוקים מימי הרמב"ם ועד  ימינו אנו.הן חוק ההגנה על הפרטיות והן חוק זכויות החולה מצווים על שמירת המידע הרפואי. חוקים אלה חלים לא רק על הרופאים אלא על כל מי שמטפל בחולה. אין צורך להדגיש את מידת הנזק  שיגרם לנערה מקבוצות אוכלוסיה שונות אם יודע למשפחתה כי עברה הפלה או אם עובדת מחלתו של איש  עסקים תובא לידיעת עמיתיו.

  חוק זכויות החולה קובע במפורש את חובת הסודיות הרפואית ומתיר למסור מידע לצד שלישי רק במקרים כלהלן:

  • המידע ניתן למטפל אחר לצורך המשך טיפול
  • לצורך מחקר (בהתאם לתקנות הלסינקי)
  • בהתאם לדרישות תקנות אחרות (העברת מידע למשרד הפנים לצורך רישוי כלי ירייה, העברת מידע למרכז לרישום מחלות סרטן, הודעה על מחלות זיהומיות וכו')
  • למי שהחולה הסכים להסיר את החיסיון  ע"י חתימה על "כתב ויתור על סודיות רפואית" המכונה וס"ר.

    יש להיזהר בעת החתימה על וס"ר, שכן משמעות החתימה היא:

  • החותם מוותר על זכותו לסודיות רפואית ללא הגבלת זמן;
  • אין הגבלה שמית למי מותר לעיין במידע ולכאורה כל עובד בארגון המוטב (שמקבל את המידע), יכול לעיין בתיק הרפואי שנמסר לארגון.
  • המוטב ( זה שיקבל את הוס"ר) יכול לקבל לצורך עיון את כל התיקים הרפואיים של החותם בין אם הם רלבנטיים או לא לנשוא התביעה/ העניין.

  דברים שכדאי לעשות במידת האפשר:

  1. להגביל את היקף הויתור במידת האפשר - האם יש צורך בויתור כללי על סודיות, שהוא ויתור גורף לכל עניין רפואי באשר הוא, או שניתן להסתפק בויתור מוגבל – לנושא רפואי מסוים בלבד ו/או לשימוש למטרה מסוימת בלבד.
  2. הגבלה על התקופה בה ההרשאה תהיה בתוקף – חשוב שהויתור על הסודיות יהיה מוגבל בזמן – למשל, עד תאריך מסוים, או עד לסיום התפקיד שלשמו נדרש טופס הויתור על הסודיות הרפואית.
  3. לתת הרשאה מוגבלת להעברת מידע לאדם או בעל תפקיד מסוים – במידת האפשר להגביל את ההרשאה כך שהויתור יהיה כלפי אדם מסוים/בעל תפקיד מסוים ולא כלפי גוף או גורם או חברה כללית, שאז הויתור הוא כלפי כל אדם באותו גוף. למשל, מול חברת ביטוח, למשל, יש להקפיד כי הויתור על הסודיות יהיה כלפי רופאים או עורכי דין או שמות בעלי תפקידים שהינם עובדי חברת הביטוח.