חוק הרשומה הרפואית

    בעקבות ההתפתחויות הטכנולוגיות, ניתן לרכז מידע רפואי הקיים במאגרי מידע שונים ולהציג אותו בפני הרופא המטפל. הנושא מעלה בעיות קשות המתייחסות לשמירת הסודיות מול איכות הטיפול הרפואי המתאפשר באמצעות קבלת מידע רפואי כולל על המטופל. משרד הבריאות הקים ועדה לרשומה הרפואית הלאומית שניהלה דיונים רבים בנושא וכמו כן העביר הצעת חוק לניהול הרשומה הרפואית

    1. הצעת חוק מטעם הממשלה שמטרתו הסדרת השימוש במערכת הרשומה הרפואית הלאומית הממוחשבת וקביעת כללים לניהול הרשומה הממוחשבת. לעיון בהצעת החוק בנושא רשומה רפואית ממוחשבת לחץ כאן

    2. לעיון בהתייחסות האגודה לזכויות האזרח להצעת חוק זה לחץ כאן

    3. להורדה הכתבה של ע ו”ד חיים קרויטורו היועץ המשפטי של האגודה לזכויות החולה בנושא מאגר הרשומה הרפואית לחץ כאן

    במידה ונתקלתם בקושי בקבלת העתק של רשומתכם הרפואית לחצו כאן מלאו את הפרטים ואנו נטפל בנושא