לתמיכה באגודה

מפגשים של קואליציית ארגוני הזכות לבריאות

כחלק מפעילות של  קואליצית ארגוני הזכות לבריאות התקיימו מספר כנסים בהשתתפות כל האגודות והעמותות החברות בקואליציה.  

להרשמה לימי עיון ולפרטים נוספים באמצעות: טלפון 03-6022934 או מייל info@patients-rights.org

 

בכל פרק ישנם המצגות שהוצגו במפגש ותוכנית המפגש: