הסכמה מדעת

    האגודה לזכויות החולה בשיתוף האגודה לזכויות האזרח והמכללה למנהל פנו במכתב תזכורת למנכ"ל משרד הבריאות בבקשה להתערבותו בכדי להביא לכך שטופסי ההסכמה יפורסמו ויונגשו לציבור בשפה הערבית, שפה רשמית של המדינה, וכן ברוסית אמהרית ואנגלית.