הצטרפות לאגודה לזכויות החולה בישראל

    אני מבקש / ת בזאת להצטרף כחבר / ה לאגודה לזכויות החולה בישראל

    מטרות העמותה ידועות לי ואני מזדהה איתן

    נא לשלוח תשלום דמי חבר: המחאה ע" ס ₪100 לפקודת "האגודה לזכויות החולה בישראל" לת.ד. 6623 ת"א מיקוד 61066

    * שדה חובה
    שולח... שלח אפס