לתמיכה באגודה

זכויות החולים במערכת הבריאות

Site/Forum/Titles/Subject
Site/Forum/Titles/Name
Site/Forum/Titles/Date
האם ניתן לתבוע עובדי קופה?
21-10-17 17:34
אריה
הגשת תביעה כנגד עובד קופה
21-10-17 19:12
צוות האגודה
לא מצליח לקבל שירותים רפואים
21-10-17 18:36
עדי
זכויות נפגע תאונת עבודה
21-10-17 19:10
צוות האגודה
מסירת מידע אישי
03-10-17 21:27
אפרת
סודיות מידע רפואי
10-10-17 06:05
צוות האגודה
בדיקת מעבדה
20-09-17 00:08
א
בדיקת מעבדה -
10-10-17 06:01
צוות האגודה
לא מדובר ברשומה רפואית אלא
03-09-17 08:38
נתנאל
רשומה רפואית
03-09-17 10:37
צוות האגודה
האם קיים נוהל רישום כזה?
02-09-17 11:46
נתנאל
רשומה רפואית
02-09-17 18:16
צוות האגודה
סירוב לספק טופס 17
01-09-17 16:54
רונית
ביצוע בדיקת MRI בשיבא
02-09-17 07:36
צוות האגודה
המשך התשובה
02-09-17 07:38
צוות האגודה
נורמות התנהלות במוקד אחיות
22-08-17 18:23
ספיר הולדמן
הגדרת סבירות
26-08-17 19:25
צוות האגודה
שיקום
19-08-17 01:43
ניבר
זכאות לשיקום בבי"ח שיבא
21-08-17 07:21
צוות האגודה
נורמות התנהגות במוקד אחיות
25-07-17 05:02
ספיר הולדמן
המתנה למענה במוקד טלפוני בקופה
28-07-17 08:40
צוות האגודה
נורמות התנהגות במוקד אחיות
21-08-17 02:47
ספיר הולדמן
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40 41 41 42 42 43 43 44 44 45 45 46 46 47 47 48 48 49 49 50 50 51 51 52 52 53 53 54 54 55 55 56 56 57 57 58 58 59 59 60 60 61 61 62 62 63 63 64 64 65 65 66 66 67 67 68 68 69 69 70 70 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75 76 76 77 77 78 78 79 79 80 80 81 81 82 82 83 83 84 84 85 85 86 86 87 87 88 88 89 89 90 90 91 91 92 92 93 93 94 94 95 95 96 96 97 97 98 98 99 99 100 100 101 101 102 102 103 103 104 104 105 105 106 106 107 107 108 108 109 109 110 110 111 111 112 112 113 113 114 114 115 115 116 116 117 117 118 118 119 119 120 120 121 121 122 122