לתמיכה באגודה

זכויות החולים במערכת הבריאות

Site/Forum/Titles/Subject
Site/Forum/Titles/Name
Site/Forum/Titles/Date
אמבולנס לקביעת מוות
31-08-08 23:05
משה
חבות תשלום אמבולנס לנפטר
03-09-08 18:36
צוות האגודה
הסכמה לניתוח
25-08-08 11:52
דבי
חתימה על טופס הסכמה לניתוח
27-08-08 19:23
צוות האגודה
השתתפות קופה בטיפולי פיזיוטרפי
26-08-08 01:03
עומר
השתתפות הקופה בטיפול פרטי
27-08-08 19:17
צוות האגודה
נ.ב. אני מבוטח בכללית
26-08-08 01:06
עומר
אקרומגליה
27-08-08 15:00
ליודה
סיוע כספי לחולה שלא יכול לעבוד
27-08-08 19:15
צוות האגודה
הסכמה לניתוח
22-08-08 08:16
שרית
הסכמה מדעת לקטין
22-08-08 10:17
צוות האגודה
סודיות רפואית
22-08-08 08:13
שרית
למי שייכת רשומה של נפטר ?
22-08-08 10:15
צוות האגודה
רופא פרטי
18-08-08 16:54
דוד
החזר על ביקור אצל רופא פרטי
18-08-08 18:41
צוות האגודה
מעבר מבית חולים למוסד
18-08-08 14:35
ויקי
מעבר מבי"ח למוסד
18-08-08 18:39
צוות האגודה
ייעוץ משפטי
17-08-08 09:32
גלית
עו"ד חסיוע בנושא צוואות, וכו'
18-08-08 06:58
צוות האגודה
תשלום ממשרד הבריאות
15-08-08 11:27
עמית
מימון בידקת סיסי שליה
15-08-08 12:46
צוות האגודה
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40 41 41 42 42 43 43 44 44 45 45 46 46 47 47 48 48 49 49 50 50 51 51 52 52 53 53 54 54 55 55 56 56 57 57 58 58 59 59 60 60 61 61 62 62 63 63 64 64 65 65 66 66 67 67 68 68 69 69 70 70 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75 76 76 77 77 78 78 79 79 80 80 81 81 82 82 83 83 84 84 85 85 86 86 87 87 88 88 89 89 90 90 91 91 92 92 93 93 94 94 95 95 96 96 97 97 98 98 99 99 100 100 101 101 102 102 103 103 104 104 105 105 106 106 107 107 108 108 109 109 110 110 111 111 112 112 113 113 114 114 115 115 116 116 117 117 118 118 119 119 120 120 121 121 122 122
  • 2011© כל הזכויות שמורות לאגודה לזכויות החולה בישראל
  • |