לתמיכה באגודה

זכויות החולים במערכת הבריאות

Site/Forum/Titles/Subject
Site/Forum/Titles/Name
Site/Forum/Titles/Date
MRI
05-05-09 21:39
שמואל
אישור בדיקת MRI ע"י מכבי
06-05-09 19:52
צוות האגודה
תודה
06-05-09 20:39
שמואל
הגדרת חולה ALS לצורך זכויות
06-05-09 12:21
מורן
הגדרת מצב רפואי מינהלי לחולה A
06-05-09 19:56
צוות האגודה
הרצאות לקהל הרחב מטעם העמותה ל
05-05-09 11:59
קרולה
מכירת צמידי סוכרת נעורים
04-05-09 16:31
נציג האגודה לסוכרת
קופות חולים
01-05-09 17:43
חיים
בחירה בין קופות חולים
01-05-09 18:00
צוות האגודה
מסמך מרכז
03-05-09 00:20
חיים
השוואה בין שב"נים של הקופות
03-05-09 06:35
צוות האגודה
הזמנת תור לרו' משפחה
25-04-09 05:57
ראובן
הזמנת תור למרפאה באינטרנט
25-04-09 06:50
צוות האגודה
תשלום קטינה במיון?
18-04-09 23:08
מירי
תשלום קטינה בגין ביקור במיון
20-04-09 06:56
צוות האגודה
קטין המבקר במיון ללא מלווה
20-04-09 07:51
צוות האגודה
קטין המבקר במיון ללא מלווה
20-04-09 09:06
מירי
פניה של קטין למיון
24-04-09 10:11
צוות האגודה
העתק מידע רפואי
19-04-09 16:36
ההוא
קבלת תוצאות במדיה מגנטית
20-04-09 07:00
צוות האגודה
אפילפסיה
13-04-09 20:35
מירי
תשלום עבור פנוי באמבולנס
13-04-09 21:49
צוות האגודה
אחות בקופ"ח
02-04-09 19:35
גדי
שמירת סודיות - בנות שרות לאומי
05-04-09 21:42
צוות האגודה
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40 41 41 42 42 43 43 44 44 45 45 46 46 47 47 48 48 49 49 50 50 51 51 52 52 53 53 54 54 55 55 56 56 57 57 58 58 59 59 60 60 61 61 62 62 63 63 64 64 65 65 66 66 67 67 68 68 69 69 70 70 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75 76 76 77 77 78 78 79 79 80 80 81 81 82 82 83 83 84 84 85 85 86 86 87 87 88 88 89 89 90 90 91 91 92 92 93 93 94 94 95 95 96 96 97 97 98 98 99 99 100 100 101 101 102 102 103 103 104 104 105 105 106 106 107 107 108 108 109 109 110 110 111 111 112 112 113 113 114 114 115 115 116 116 117 117 118 118 119 119 120 120 121 121 122 122