לתמיכה באגודה

זכויות החולים במערכת הבריאות

Site/Forum/Titles/Subject
Site/Forum/Titles/Name
Site/Forum/Titles/Date
הטרדה מינית ע"י רופא
12-05-09 17:15
אלמוני
הטרדה.
18-05-09 09:20
חני שליט
הטרדה מינית ע"י רופא מטפל
13-05-09 08:21
צוות האגודה
הטרדה
13-05-09 13:54
אלמוני
הטרדה מינית במהלך טיפול
13-05-09 17:18
צוות האגודה
הטרדה
13-05-09 22:54
אלמוני
הטרדה מינית
14-05-09 21:58
צוות האגודה
פסיכיאטרים בקופו"ח
26-05-10 06:05
אב.
פסיכיאטרים בקופות חולים
26-05-10 06:19
צוות האגודה
מה זה אומר?
26-05-10 20:23
אב
פסיכיאטרים בקופות
26-05-10 21:44
צוות האגודה
מסמכים של הרפורמה
26-05-10 06:02
א.
מסמכים על הרפורמה
26-05-10 06:20
צוות האגודה
הפרטת שירותי בריאות הנפש
25-05-10 06:07
אבבין
העברת בריאות הנפש לאחריות הקופ
25-05-10 06:33
צוות האגודה
העברת בריאות הנפש לאחריות הקופ
26-05-10 05:57
אבבין
בריאות הנפש - העברה לקופות
26-05-10 06:17
צוות האגודה
חבל שמשרד הבריאות
26-05-10 06:08
אב
ליווי בעת מתן טיפול רפואי.
20-05-10 08:35
רויטל
ליווי בעת מתן טיפול רפואי
21-05-10 07:01
צוות האגודה
שאלה נוספת
25-05-10 08:14
רויטל
ליווי בעת מתן טיפול רפואי
25-05-10 08:56
רויטל שלום
יש בעיה עם זה
25-05-10 06:11
אתי
העברת שירותי בריאות נפש ליזמים
21-05-10 22:54
יקי
ליקי
25-05-10 06:19
ליהי
סיכו\ם מחלה
23-05-10 00:14
רן
קבלת העתק תיק רפואי בריאות הנפ
23-05-10 00:28
צוות האגודה
עוד שאלה
23-05-10 06:54
רן
תיק רפואי
23-05-10 17:06
צוות האגודה
תודה רבה!
24-05-10 12:53
רן
לרן
25-05-10 06:02
ליהי
השתתפות קופ"ח
14-05-10 02:36
תהילה גברא
טיפולים אסטתיים - הכלולים בסל
14-05-10 06:49
צוות האגודה
פיזיוטרפיה לחולה סיעודי מורכב
11-05-10 15:23
גיל
פיזיותרפיה במוסד סיעודי מורכב
11-05-10 15:35
צוות האגודה
פיזיתרפיה לחולה סיעודי מורכב
11-05-10 15:54
גיל
טיפול רפואי לחולה סיעודי
11-05-10 23:21
צוות האגודה
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40 41 41 42 42 43 43 44 44 45 45 46 46 47 47 48 48 49 49 50 50 51 51 52 52 53 53 54 54 55 55 56 56 57 57 58 58 59 59 60 60 61 61 62 62 63 63 64 64 65 65 66 66 67 67 68 68 69 69 70 70 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75 76 76 77 77 78 78 79 79 80 80 81 81 82 82 83 83 84 84 85 85 86 86 87 87 88 88 89 89 90 90 91 91 92 92 93 93 94 94 95 95 96 96 97 97 98 98 99 99 100 100 101 101 102 102 103 103 104 104 105 105 106 106 107 107 108 108 109 109 110 110 111 111 112 112 113 113 114 114 115 115 116 116 117 117 118 118 119 119 120 120 121 121 122 122