לתמיכה באגודה

זכויות החולים במערכת הבריאות

Site/Forum/Titles/Subject
Site/Forum/Titles/Name
Site/Forum/Titles/Date
מי קובע סיעודי מורכב
28-01-11 00:43
yoram
תשובה
30-01-11 11:18
צוות האגודה
תשלום לאמבולנס
26-12-10 09:42
ורד לסרי
תשלום לאמבולנס יולדת
27-01-11 18:32
צוות האגודה
תודה
03-01-11 22:25
ארתור
לא מאשרים לי לקבל טופס 17
03-01-11 23:00
עג
בדיקת עיניים - crept
27-01-11 18:31
וות האגודה
טיפול ע"י אחות
06-01-11 18:59
עמי
טיפול רפואי ע"י הקופה
27-01-11 18:29
צוות האגודה
בכצ'ט וגיוס
09-01-11 01:42
יאיר
שחרור חולה משירות צבאי
27-01-11 18:27
צוות האגודה
פינוי מאושפז שלא משלם
10-01-11 13:18
מיקי
פינוי קשיש ממוסד סיעודי
27-01-11 18:25
צוות האגודה
החזר כספי על טיפולים
16-01-11 19:10
אורית
השבת הוצאה למטפל פרטי
27-01-11 18:22
צוות האגודה
בקשת אישור רפואי
17-01-11 09:56
מעיין ארז
תשובה.
27-01-11 12:09
האגודה לזכויות החולה
זכאות לסיוע בדיור
06-12-10 17:23
בדווי עבד
זכאות לסיוע בדיור
08-12-10 15:38
צוות האגודה
תודה
22-01-11 00:12
אני
שיקום לאחר שבר בירך
17-06-10 13:44
ריקי
שיקם לאחר ניתוח שבר צואר ירך
17-06-10 18:18
צוות האגודה
עוד מידע
22-01-11 00:09
רמי
שיקום לאחר ניתוח שבר צואר ירך
19-06-10 11:38
ריקי
שיקום במוסד פרטי
19-06-10 11:58
צוות האגודה
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40 41 41 42 42 43 43 44 44 45 45 46 46 47 47 48 48 49 49 50 50 51 51 52 52 53 53 54 54 55 55 56 56 57 57 58 58 59 59 60 60 61 61 62 62 63 63 64 64 65 65 66 66 67 67 68 68 69 69 70 70 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75 76 76 77 77 78 78 79 79 80 80 81 81 82 82 83 83 84 84 85 85 86 86 87 87 88 88 89 89 90 90 91 91 92 92 93 93 94 94 95 95 96 96 97 97 98 98 99 99 100 100 101 101 102 102 103 103 104 104 105 105 106 106 107 107 108 108 109 109 110 110 111 111 112 112 113 113 114 114 115 115 116 116 117 117 118 118 119 119 120 120 121 121 122 122