זכויות החולים במערכת הבריאות

  Site/Forum/Titles/Subject
  Site/Forum/Titles/Name
  Site/Forum/Titles/Date
  מידע רפואי
  21-05-12 16:56
  פיקוח
  הרשאות לעובדי קופה להכנס לתיק
  22-05-12 07:25
  צוות האגודה
  המלצת רופא לטיפול אלטרנטיבי
  19-05-12 17:04
  ליז
  המלצה על טיפול אלטרנטיבי
  19-05-12 17:46
  צוות האגודה
  ולעניין השיווק הרשתי
  19-05-12 18:39
  ליז
  המלצה על טיפול רפואי
  20-05-12 06:39
  צוות האגודה
  תשלום עבור מושתלים בניתוח
  19-05-12 17:02
  ליז
  אביזר מושתל במהלך ניתוח
  19-05-12 17:43
  צוות האגודה
  השתתפות עצמית בתרופות
  12-05-12 18:27
  איתמר
  תקרת תשלום לתרופות מאוחדת
  12-05-12 18:51
  צוות האגודה
  השתתפות עצמית לטיפול בדיבור
  08-05-12 14:47
  אמא של תינוקי
  החזר הוצאות - ריפוי בדיבור
  09-05-12 08:45
  צוות האגודה
  תודה על התשובה
  09-05-12 16:11
  אמא של תינוקי
  החזר הוצאות - ריפוי בדיבור
  09-05-12 16:39
  צוות האגודה
  העברת תיעוד ללא ויתור
  06-05-12 13:27
  יוליה
  פסק דין להעברת תיעוד
  06-05-12 13:34
  צוות האגודה
  העברת תיעוד ללא ויתור
  06-05-12 13:37
  יוליה
  פסק דין להבר תיעוד
  06-05-12 14:20
  יוליה
  פסק דין העברת תיוד
  06-05-12 18:08
  יוליה
  פסק דין להעברת תיעוד
  06-05-12 23:10
  צוות האגודה
  בדיקה גופנית בתחום צנעת הפרט
  18-04-12 09:30
  אמיר
  זכאות לנוכחות אדם נוסף בטיפול
  19-04-12 19:04
  צוות האגודה
  צנעת הפרט
  04-05-12 14:03
  אמיר
  נוכחות אדם נוסף
  05-05-12 21:17
  צוות האגודה
  התעמרות במטופל בצורה מחרידה
  30-04-12 17:59
  טרי
  התעמרות במטופל - קולונסקופיה
  04-05-12 09:54
  צוות האגודה
  קבילה נגד בית חולים
  03-05-12 19:45
  תרצה
  קבילה נגד בית חולים
  04-05-12 09:47
  צוות האגודה
  בירור בעניין חוות דעת שנייה
  02-05-12 14:16
  גוטי
  ביטוח משלים - שב"ן
  02-05-12 18:16
  צוות האגודה
  בירור בעניין חוות דעה שנייה
  02-05-12 19:59
  גוטי
  החזר יועץ פרטי במושלם
  03-05-12 04:24
  צוות האגודה
  1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40 41 41 42 42 43 43 44 44 45 45 46 46 47 47 48 48 49 49 50 50 51 51 52 52 53 53 54 54 55 55 56 56 57 57 58 58 59 59 60 60 61 61 62 62 63 63 64 64 65 65 66 66 67 67 68 68 69 69 70 70 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75 76 76 77 77 78 78 79 79 80 80 81 81 82 82 83 83 84 84 85 85 86 86 87 87 88 88 89 89 90 90 91 91 92 92 93 93 94 94 95 95 96 96 97 97 98 98 99 99 100 100 101 101 102 102 103 103 104 104 105 105 106 106 107 107 108 108 109 109 110 110 111 111 112 112 113 113 114 114 115 115 116 116 117 117 118 118 119 119