לתמיכה באגודה

זכויות החולים במערכת הבריאות

Site/Forum/Titles/Subject
Site/Forum/Titles/Name
Site/Forum/Titles/Date
האם זה מותר ומוכר?
31-03-15 20:11
מקרה
לקיחת דם במיון
01-04-15 07:01
צוות האגודה
יש בסביבה עו"ד לקבוע קיים נזק?
01-03-15 08:55
בוריס
יש עורכי דין שעובדים לפי אחוזי
11-03-15 07:49
תחפש באינטרנט
אם יש בסביב עו"ד לערך קיים נזק
28-02-15 10:15
בוריס
רשלנות רפואית
01-03-15 05:22
צוות האגודה
תודה על תשובה.זכות על חוות דעת
05-03-15 00:31
boris d
חוות דעת רפואית
09-03-15 07:12
צוות האגודה
תודה רבה על תשובה.
10-03-15 21:28
בוריס
קבלת טיפול בסל
23-02-15 20:46
פאפו
ניתן לקבל תשובה? תודה
25-02-15 18:12
פאפו
קבלת טיפול בסל
25-02-15 19:07
צוות האגודה
השאלה כתובה בהודעה עצמה הראשונ
04-03-15 17:02
שאלה ללא מענה
זכות חולה לקבל תשובה מנומקת לת
24-02-15 15:35
בוריס
הרופה לא תתן תשובה נגד עצמה. ת
25-02-15 00:28
חכם בעל ניסיון
את הסבל והמשך מחלה, זה לא נזק?
28-02-15 10:07
בוריס
סורבים להפנות לבדיקה רלוונטי.
21-02-15 12:08
בוריס
סירוב קופה לאשר הפניה לבדיקה
23-02-15 06:21
צוות האגודה
במקום לחפש רופא היגשתי תלונה ל
24-02-15 21:38
בוריס
ק"ח סורבת לפנות לבדיקה רלוונטי
21-02-15 12:14
boris d
מי מחליט על צורך בטיפול/ בדיקה
23-02-15 06:18
צוות האגודה
בירוקטיה לנגישות
11-02-15 10:11
מוטי
בירוקטיה לנגישות
22-02-15 15:06
רולי
בירוקרטיה לנגישות
16-02-15 08:34
צוות האגודה
שפה של תיעוד רשומה רפואית
17-02-15 14:37
איתי ס
שפת תיעוד רשומה רפואית
18-02-15 06:47
צוות האגודה
פגיעה בעבודה שאושרה במלל. הקופ
08-02-15 18:33
טוני
שירות רפואי לנפגע עבודה
10-02-15 06:13
צוות האגודה
תודה. הבעיה היא לא רופאי הקופה
10-02-15 07:05
שאלת המשך
תאונת עבודה
10-02-15 10:33
צוות האגודה
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40 41 41 42 42 43 43 44 44 45 45 46 46 47 47 48 48 49 49 50 50 51 51 52 52 53 53 54 54 55 55 56 56 57 57 58 58 59 59 60 60 61 61 62 62 63 63 64 64 65 65 66 66 67 67 68 68 69 69 70 70 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75 76 76 77 77 78 78 79 79 80 80 81 81 82 82 83 83 84 84 85 85 86 86 87 87 88 88 89 89 90 90 91 91 92 92 93 93 94 94 95 95 96 96 97 97 98 98 99 99 100 100 101 101 102 102 103 103 104 104 105 105 106 106 107 107 108 108 109 109 110 110 111 111 112 112 113 113 114 114 115 115 116 116 117 117 118 118 119 119 120 120 121 121 122 122