לתמיכה באגודה

זכויות החולים במערכת הבריאות

Site/Forum/Titles/Subject
Site/Forum/Titles/Name
Site/Forum/Titles/Date
חשדות לגבי שם החולה
27-05-16 18:59
רוני
מידע על שם מטופל בבי"ח
28-05-16 06:55
צוות האגודה
תודה ולפי לפנות במשרד הבריאות
28-05-16 18:36
רוני
פניה למשרד הבריאות
29-05-16 09:32
צוות האגודה
פרקינסון
27-05-16 11:49
שוש
סל שירותים לחולה פרקינסון
27-05-16 16:50
צוות האגודה
חובת מסירת מידע לחולה במקרה ..
26-05-16 16:20
אלמוניות
מסירת מידע לחולה
27-05-16 06:45
צוות האגודה
מידע לגבי הוראות אשפוז/בדיקה
26-05-16 16:47
שי
אשפוז כפוי - קבלת רשימת צווים
27-05-16 06:42
צוות האגודה
קצבת נכות עקב דלקת מפרקים
17-05-16 14:01
אורלי
קצבת נכות - דלקת מפרקים
27-05-16 06:38
צוות האגודה
סיוע במיצוי זכויות לחולי סרטן
19-05-16 17:02
עמותת יד תמר
היש אפשרות לדרוש הרשימה שלהלן
12-05-16 17:12
אלמוני
רשימת מאושפזים בבית חולים
12-05-16 19:43
צוות האגודה
MRI כתף ימין דחו כללית
06-04-16 09:12
סבטה
דחיית הפניה לבדיקת MRI
10-04-16 06:53
צוות האגודה
MRI כתף ימין דחו כללית
06-04-16 09:11
סבטה
עיון בתיק רפואי של נפטר
29-03-16 22:07
שירה
עיון בתק רפואי של נפטר
29-03-16 22:09
שירה
עיון בתיק רפואי של נפטר
02-04-16 22:58
צוות האגודה
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40 41 41 42 42 43 43 44 44 45 45 46 46 47 47 48 48 49 49 50 50 51 51 52 52 53 53 54 54 55 55 56 56 57 57 58 58 59 59 60 60 61 61 62 62 63 63 64 64 65 65 66 66 67 67 68 68 69 69 70 70 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75 76 76 77 77 78 78 79 79 80 80 81 81 82 82 83 83 84 84 85 85 86 86 87 87 88 88 89 89 90 90 91 91 92 92 93 93 94 94 95 95 96 96 97 97 98 98 99 99 100 100 101 101 102 102 103 103 104 104 105 105 106 106 107 107 108 108 109 109 110 110 111 111 112 112 113 113 114 114 115 115 116 116 117 117 118 118 119 119 120 120 121 121 122 122