מדריך לפענוח בדיקות הדמיה (רנטגן , סיטי)

    בפרק זה נציג מדריכים למגוון בדיקות מעבדה:   

     

    להן קישורים לממצאי בדיקות המעבדה בקופות החולים: