ניירות עמדה של נציבת קבילות הציבור במשרד הבריאות

    בפרק זה נציג ניירות עמדה של נציבת קבילות הציבור במשרד הבריאות בנושא בדיקות מעבדה והדמיה:

    למגוון ניירות עמדה שפרסמה נציבת קבילות ציבור במשרד הבריאות