לתמיכה באגודה

סכרת

מהי סכרת? 

מידע תמציתי על המחלה

זכויות ממערכת הבריאות 

מהן הזכויות מקופות חולים ומשרד הבריאות

ארגוני חולים ופורומים לחולי סכרת


מידע כללי לחולים 

חוזרי משרד הבריאות, מחקרים ופסקי דין