סל הבריאות 2008

  בפרק זה נעדכן על פעילות קואליצית ארגוני הבריאות בנושא "סל הבריאות (תרופות ושירותים)" בשנת 2008 :

    ב-14/12/08 פנו בדרישה קואליציית ארגוני הבריאות משר הבריאות לקיים את התחייבויותיו ולאחר אישור הממשלה לעבודת ועדת סל הבריאות. לחייב את הקופות לעשות את כל ההכנות הדרושות לאספקת התרופות החל מתאריך 1/1/2009. לעיון בדרישה לאספקת התרופות החל מה-01/01/2009 לחץ כאן   

  ב-14/12/08 יצאה דרישה של קואליציית ארגוני הזכות לבריאות משר הבריאות לקיים את התחייבויותיו ולאחר אישור הממשלה לעבודת ועדת סל הבריאות . לחייב את הקופות לעשות את כל ההכנות הדרושות לאספקת התרופות החל מתאריך 1/1/2009.

  ב- 17/12/08 פנו רופאים לזכויות אדם, האגודה לזכויות האזרח והאגודה לזכויות החולה, למנכ"לי ארבעת קופות החולים,  בדרישה לתיקון מיידי של מחדלם ליישם את הנחיות משרד הבריאות, לפיהן יש ליידע מבוטחים אודות מקרים בהם הסירוב למימון שירות בריאות להם הם נזקקים, עומד בניגוד לעמדת נציבות משרד הבריאות, וכן ליידען כי במקרה שכזה עומדת להם האפשרות לפנות בעניין לנציבות הקבילות, ובאמצעותה לאכוף על הקופה את מתן השירות .

   ב-19/8/08 בקואליציית ארגוני הזכות לבריאות לפנות ליו"ר ועדת הציבורית להרחבת סל הבריאות בדרישה לסיים את עבודת הוועדה עד לחודש נובמבר 2008 המתנהלת בקצב איטי וזאת בכדי שכספים אשר לא נוצלו יושבו לסל הבריאות בהתאם להסכם בין משרדי הבריאות והאוצר. לעיון בפניה לסיים את עבודת הוועדה לחץ כאן

  ב-17/7/08 החליט האוצר על הכנסת סל התרופות ל-2009 ול-2010 לתוקף בחודש מוקדם מהרגיל , ב-1 בדצמבר במקום ב-1 בינואר. ההחלטה כרוכה בעלות נוספת של 34 מיליון שקל בשנה, ובסך הכול 68 מיליון שקל. בכך יפוצו החולים על כ-100 מיליון שקל שאיבדו השנה מאחר שוועדת הסל סיימה את עבודתה רק בפברואר ועל כן תקציב 2008 לא נוצל במלואו.

  משרד האוצר והבריאות הודיעו ב-17/11/08 כי תקציב סל התרופות יגדל ב-10 מיליון שקל באופן קבוע  5 מיליון החל מהשנה ו-5 מיליון נוספים החל מהשנה הבאה. לפיכך, הסל השנה ובשנה הבאה יעמוד על 415 מיליון שקל, במקום 410 מיליון. כמו כן, בדצמבר צפוי עדכון מטה של מחירי התרופות שיוסיף 30-20 מ' ש' לסל. לדעתנו, שאלת סיום עבודת וועדת הסל צריכה להיות מוסדרת בחקיקה

  הצעת החוק "עדכון קבוע של סל התרופות ואי מימוש החלטת ועדת הכספים להקצות 75 מיליון ₪ להשלמת תקציב הסל לשנת 2008" מבטיחה עדכון קבוע של סל הבריאות בשיעור של 2% לשנה. בין השנים 1996 ל-2005 נשחקה עלות סל הבריאות ב-44% והתוספת הממוצעת לעדכון טכנולוגי עמדה על לא יותר מ0.8% לשנה התוצאה של מצב זה, היא שהפער בין ההתייקרויות לבין הסל הציבורי מגולגל אל האוכלוסייה עצמה ומגדיל את הפערים החברתיים: תשלומי השתתפות והוצאה פרטית, הגדלת הפער החברתי, הימנעות מרכישת תרופות על ידי אוכלוסיה חלשה ותרופות חדשות חיוניות נותרות מחוץ להישג ידה של רוב האוכלוסייה. הפתרון למצב זה, הוא עדכון קבוע של 2% לסל הבריאות. קואליציית ארגוני הבריאות קוראת לח"כים לתמוך בהצעת חוק שתעלה להצבעה בכנסת ב-30/6/08. להורדת מכתב הפנייה של קואליציית ארגוני הבריאות לח"כים לחץ כאן

   ב-24/6/2008 , התקיים מפגש הכנה בראשות ח"כ חיים אורון לקראת העלאת הצעת החוק  "עדכון קבוע של סל התרופות ואי מימוש החלטת ועדת הכספים להקצות 75 מיליון ₪ להשלמת תקציב הסל לשנת 2008" להצבעה במליאה המתוכנן ליום שני 30/6/2008 בהשתתפות נציגים של קואליציית ארגוני הזכות לבריאות . להורדת ההזמנה של ח"כ חיים אורון לחץ כאן

  ב-30/6/08 עברה הצעת החוק ברוב גדול קריאה ראשונה בכנסת. להורדת מכתב התודה של ח"כ חיים אורון לחברי קואליצית ארגוני הבריאות לחץ כאן

  ב-20/05/08 החליטו בקואליציית ארגוני הזכות לבריאות לפנות ליו"ר ועדת הכספים בדרישה לכנס את הועדה לדיון בדרישה לתוספת 75 מיליוני ש"ח לתקציב סל הבריאות לשנת 2008 , שלא ניתנו לחולים עקב האיחור בהחלטת ועדת סל התרופות. לעיון בפניה לדרישת כינוס הועדה לחץ כאן

  ב-10/3/08 החליטו חברי ועדת הכספים ,בראשות ח"כ סטס מיסז'ניקוב, לראשונה בישראל לדרוש מהממשלה לעמוד בתקציב סל הבריאות כפי שתוכנן ואושר מלכתחילה ולהוסיף 75 מיליון ש"ח לתקציב סל הבריאות.  קואליציית ארגוני הזכות לבריאות , צוות המייצג ופועל בשם התארגנות המונה כ-50 עמותות וארגוני חולים, ומאות אלפי חולים בישראל, מחזקים את ידי הוועדה ומבקשים חברי הועדה לפעול כך שהחלטת ועדת הכספים לא תישאר בגדר "הודעה לעיתונות" בלבד.להורדת מכתב התמיכה שנשלח לח"כ סטס מיסז'ניקוב לחץ כאן