לתמיכה באגודה

טיפולים בדיבור

   טיפולים בדיבור וגמגום (לא כולל התפתחות הילד)

לקויות בשפה ודיבור ביניהן: גמגום, הפרעות קול (צרידות), שיבושי היגוי, הפרעות דיבור ושפה נרכשות (כגון לאחר אירוע מוחי).  ובפרק זה נתייחס לזכויות העומדות למבוגרים וילדים, לא כולל ילדים המטופלים במסגרת התפתחות הילד. קופות החולים הרחיבו את הזכאות במסגרת הסל הפרטני של הקופה וכמו כן במסגרת השב"נים (ביטוחים המשלימים) שלהן ומומלץ לברר בקופה.

זכאות במסגרת סל הבריאות שבאחריות הקופות

1.        הפרעות קול כתוצאה מהתערבות כירורגית  – עד 20 טפולים ברצף טיפולי אחד, באופן חד פעמי לאבחנה עפ"י שיקול דעת קלינאית התקשורת עד לשנתיים מיום האירוע.

2.        הפרעה בשפה ודיבור כתוצאה מ  CVA  או-  MS  – עד 20 טפולים ברצף טיפולי אחד, באופן חד פעמי לאבחנה עפ"י שיקול דעת קלינאית התקשורת עד לשנתיים מיום האירוע. למרות האמור לעיל, במכתב שהתקבל ממנכ"ל משרד הבריאות, הובהר כי הקופות מספקות טיפולים אלה ללא כל הגבלה כמותית לגבי נפגעי אירוע מוחי  –   לחצו לקישו     למכתב בנושא טיפולי ריפוי בעיסוק ותקשורת לאחר שבץ   .  

3.        אימוני שמיעה וקריאת שפתיים לכבדי שמיעה לאחר התאמת מכשיר שמיעה  – עד 4 טיפולים בלבד.

4.        חיך ושפה שסועים  – היקף הטיפולים יקבע ע"י גורם מקצועי מוסמך של הקופה ויאושר מראש ע"י קלינאית תקשורת של הקופה. ילדים אלה מטופלים בד"כ במסגרת התפתחות הילד והזכאות היא לתוספת טיפולים מעבר לזו שלה הם זכאים במסגרת התפתחות הילד (ראה  דו"ח נציבות קבילות הציבור לשנים 2011-2012     עמודים 152-153).

5.         צרידות מורים וגננות במערכת החינוך הציבורית באישור רופא תעסוקתי

5.1.  עד 15 טיפולים בלבד ובהתאם לצורך רפואי והתקדמות הטיפול.

5.2. לתשומת הלב: מומלץ מאוד לפנות למוסד לביטוח לאומי לצורך קבלת הכרת בבעיה כ"מחלת מקצוע" שכן לאחר ההכרה קיימת זכאות לקבל את הטיפול כנפגעי עבודה בהתאם לצורך הרפואי וללא הגבלה כמותית .

6.        צרידות שאינה נובעת מעבודה במערכת החינוך

6.1. תנאי מקדים – צרידות במשך חצי שנה לפחות והפנייה של רופא א.א.ג ואישור הגורם המקצועי בקופה.

6.2. היקף טיפולים – ניתן לאשר עד 20 טיפולים בלבד בהתאם להנחיות הרפואיות ובאישור גורם מקצועי מוסמך של הקופה.

6.3. תנאים כלליים – יש צורך בהפניית רופא אא"ג מומחה תוך ציון הסיבה לצרידות, משך הזמן והטיפולים שבוצעו קודם להתייחסות לאופציה הניתוחית. למורים וגננות יש צורך בנוסף באישור המעיד על תעסוקה.

7.        מכשיר דיבור אלקטרוני לאחר כריתת גרון שלמה  -    לחולים לאחר כריתת גרון אשר בעקבות מצבם הפיסי או הטיפול האונקולוגי לא יכולים להשתמש בתותב דיבור. 

8.        טיפולים בגמגום מעבר לגיל 6

8.1. טיפול במסגרת של סדרת טיפולים – השתתפות חד פעמית בגובה 50% מתעריף משרד הבריאות ולא יותר מסדרה של 50 טיפולים.

8.2. טיפול במסגרת קורס – השתתפות חד פעמי ב- 50% מעלות קורס אחד, או מעלות של סידרת טיפולים אחת, לריפוי בדיבור למגמגמים, אך לא יותר מ- 50% מתעריף הקורס בהדסה.

8.3. ההשתתפות היא לסדרת טיפולים או לקורס ולא לשניהם. 

מומלץ לעיין במידע נוסף בנדון באתרי הקופות ומשהב"ר  כל הבריאות- משרד הבריאותכללית  מכבי :מאוחדת

9.        מחשבי תקשורת תומכת חלופית – באחריות משרד הבריאות

מטופלים שאינם יכולים לקיים תקשורת מילולית ושאינם יכולים להיעזר במכשירי פלט קולי או לוחות תמונות או טאבלטים כגון  iPAD  לצורך תקשורת, זכאים למחשבי תקשורת תומכת וחלופית מהסוגים הבאים:

9.1. מחשבים ייעודיים שעליהם מותקנת תוכנה ייעודית שניתן להפעילם בדרכי שימוש ישירות או באמצעות אביזרי נגישות שונים.

9.2. מחשבים לתקשורת תומכת וחלופית מבוססי מיקוד מבט. 

לפירוט התנאים, אמות המידה וההליך להתאמה ואספקה –  לחצו לקישור

10. טיפולים במסגרת מערכת החינוך

10.1. טיפול במרכז הטיפולי של משרד החינוך, כולל טיפול בילד עם הפרעות בשטף דיבור (מגמגם) –  הטיפולים ניתנים על ידי קלינאית תקשורת בהתאם לצורך רפואי ואינם נכללים במסגרת מכסת הטיפולים הכלולים בסל הבריאות.

10.2. מעון יום שיקומיים לילד עם לקות שמיעה – פעוט עם לקות שמיעה בשתי אוזניים, מגיל 1/2 שנה ועד 3, הזקוק לשיקום שמיעתי-שפתי אינטנסיביזכאי למסגרת שיקומית, טיפולית וחינוכית המתאימה לצרכיו .  3 תנאים צריכים להתקיים לשם מימוש הזכאות :

·        ילד שטרם מלאו לו שלוש ב- 26 לאוגוסט שלפני אותה שנת לימודים

·        הילד מקבל גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי

·        הערכה התפתחותית ממכון מוכר להתפתחות הילד 

10.3. מימוש הזכאות – יש לפנות לעובדת סוציאלית באגף הרווחה באזור מגוריכם.

 

מומלץ לעיין במידע נוסף באתר מיח"א וכמו כן למידע לגבי חוק מעונות יום שיקומיים

הערה  : מבוטח שעבורו הקופה משתתפת במעון יום שיקומי, אינו זכאי לטיפולים פארא רפואיים נוספים על חשבון הקופה.