חוזרי משרד הבריאות בנושא השתתפות עצמית

  בפרק זה נפרט בנוגע להנחיות משרד הבריאות בנושא השתתפות עצמית:

  החוק אוסר על הקופות לגבות השתתפות עצמית בגין טיפולים רפואיים הכלולים בסל הבריאות, פרט לטיפולים מוגדרים שקבלו אישור מפורש ומפורטים בהוראות משרד הבריאות לעניין זה.

  תשלומי השתתפות עצמית בשנת 2014 –     לחצו לעיון בחוזר משרד הבריאות המפרט את גובה תשלומי השתתפות עצמית.   בדצמבר 2015 עודכן נוסח חוזר עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות, עקב שינוי בתכנית הגבייה של קופ"ח מאוחדת – לחצו לעיון בחוזר

  תקרת השתתפות בתרופות לחולים כרוניים   – קיימת הגבלה לגובה השתתפות עצמית בתרופות וציוד מתכלה לחולים כרוניים  לחצו לעיון בחוזר משרד הבריאות המפרט מי נכלל בקבוצת הזכאות. לתשומת לבכם: חשוב לוודא כי בחישוב התרה נכללים גם פרטי ציוד מתכלים הכלולים בסל הבריאות (לחולים המשתמשים בציוד מתכלה כגון סוכרתיים). 

  סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים במשרד הבריאות פרסם חוזר בנושא: מתן שירות בעין - ציוד מתכלה וחלפים. לקריאת החוזר  לחצו כאן

  חולה ב"מחלה קשה  " – על פי החוק, מי שחולה באחת מהמחלות כלהלן, מוגדר כחולה במחלה קשה : אי ספיקת כליות כרונית (טיפול בדיאליזה), גודה, תלסמיה, המופיליה, איידס. חולים אלה פטורים מכל תשלומי ההשתתפות העצמית במחלתם. לפרטים ראה חוזר משרד הבריאות מס' 15/9 מיום 17/3/2009   

  חולה ב"מחלה קשה" פטור מתשלומי היטלי השתתפות עצמית בהתקיים שני תנאים:
  א. התרופות/טיפולים נובעים מ"המחלה הקשה  "
  ב. הטיפול כלול בסל הבריאות שבאחריות הקופות 
  יש לשים לב, כי בחלק מהמקרים מטופלים מקבלים תרופות שאינן כלול בסל הבריאות, אך כלולות במושלם (שב"ן) ועליהן הפטור לא חל.    

  השתתפות עצמית בגין מחוללי חמצן ובלונים   – לחץ לעיון בחוזר משרד הבריאות המחייב את הקופות לגבות השתתפות עצמית מרבית של 10% למחוללי חמצן ובלונים

  השתתפות עצמית באשפוז סיעודי מורכב   – כמפורט בהנחיות משרד הבריאות, מי שמאושפז במסגרת כזו חייב בהשתתפות עצמית, אולם לקופות אסור להתנות את אישור העברת החולה למוסד סיעודי מורכב בתשלום השתתפות עצמית. לחץ לעיון בחוזר משרד הבריאות בנושא השתתפות עצמית באשפוז סיעודי מורכב.

  השתתפות עצמית במזון תרופתי  – חוזר משרד הבריאות בנושא תשלום השתתפות עצמית למזון תרופתי

   מחייב את הקופות למהלך אוטומטי לגביית השתתפות עצמית עד גובה התקרה הקבועה בחוק.                   

  חוזר משרד הבריאות ובו עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2016.  - לקריאה הורידו קובץ PDF מטה