פעילות בנושא תיירות רפואית

   קיומה של תיירות רפואית, ללא פיקוח ובקרה, עלול להיות על חשבון החולה הישראלי ולכן קיבלנו בברכה את החלטת משרד הבריאות להקים וועדה שתקבע את הכללים ונהלי הטיפול בתיירות רפואית שיבטיחו שלא תהיה פגיעה בטיפול ו/או בזמינותו.

  להלן חלק מהנקודו ת שקואליציית ארגוני הזכות לבריאות מבקשים שיזכו למענה בכללים המחייבים שיקבעו:

  א.    תנאי בסיס – יש לאפשר את פעילות התיירות הרפואית במתכונתה הקיימת, רק בבי"ח בו קיימות תשתיות וכ"א מעבר לשעות העבודה הרגילות.

  ג.   תנאי מלונאות – לא תינתן לתיירים עדיפות בתנאי מלונאות בבתי החולים הציבוריים, על פני אלו המסופקים לתושבי ישראל.

  ד.    פרסום מידע על תור המתנה –התור יקבע על בסיס תוספת כ"א ומשאבים לבי"ח ולא על חשבון פגיעה בחולה הישראלי ודחיית הטיפול בו. .

  ה.     קביעת תחומים שבהם חל איסור על קבלת מטופלים מחו"ל – חל על בתיה"ח איסור לקבלת תיירות מרפא כגון: מי שזקוק למיטת טיפול נמרץ, פגים, חולה TB , איידס, טיפולי קרינה וכו'.

  להורדת מכתב ששלחו   ארגוני הזכות לבריאות  למשרד הבריאות בנושא כללי יישום לתיירות רפואית לחץ כאן

  למצגת בנושא "את מי מרפאת תיירות המרפא? " של פרופ' גבי בן נון  מהמחלקה לניהול מערכות בריאות , אוניברסיטת בן גוריון לחץ כאן 

  להורדת מכתב ששלחו   ארגוני הזכות לבריאות   למשרד הבריאות בנושא פיקוח ונקרה על תיירות רפואית ושמירת על זכויות החולה הישראלי - לחץ כאן 

   

  חוזר משרד הבריאות בנושא "תיירות רפואית" הקובע עקרונות בסיסיים לטיפול רפואי בתיירות רפואית ומתוכו ברצוננו להדגיש שתי נקודות:
  א.  חל איסור לתת לתייר רפואי עדיפות על ישראלי בקביעת תורים
  ב. חל איסור לתת העדפה לתייר רפואי ביחס לתנאי השירות הרפואי בבית החולים, לרבות תנאי המלונאות או במתן השגחה אינטנסיבית יותר